Pewien młody st...

Pewien młody student miał egzamin pisemny. Siedział sobie w ostatnim rzędzie,więc mógł spokojnie pisać. Pss...! Masz pierwsze usłyszał w pewnej chwili za plecami. Mam. To daj. Student przepisał zadanie i podał do tyłu po kilku minutach. Pss...! Masz drugie Mam. To daj. Student przepisał i podał. Po kolejnych kilku minutach. Pss...! Masz trzecie Mam. To daj. Po chwili, student słyszy zza pleców cichy, stłumiony głos: Pss...! Zdał pan, proszę indeks...