Egzamin z zoologii: ...

Egzamin z zoologii: Co to za ptak - pyta studenta profesor wskazując na klatkę, która jest przykryta tak, że widać tylko nogi ptaka. Nie wiem - mówi student. Jak się pan nazywa - pyta profesor. Student podciąga nogawki. Niech pan profesor sam zgadnie.

Ocena: 3.93
Dodany: 2006-04-13T02:00:00.000+02:00 przez: lady
comments powered by Disqus

Losowy dowcip

Jednym z ulubio...

Jednym z ulubionych akcentów kapitana Stelmacha w studium wojskowym Politechniki Warszawskiej było powiedzenie: A buty to się wam maja wiecić jak psu co na co kompania zgodnie i z entuzjazmem odkrzykiwała Jaja. Raz kapitan z duma popatrzył w dół i ku ogromnej radoci kompanii dodał Albo jak moje!

Zbyt mało głosów
Dodany: 2006-04-13T02:00:00.000+02:00 przez: Seba
add