Cygańskie danie

- Co odbiera cygan przy ladzie w restauracji? - Apetyt