mądrość

Kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli, niż ubrać po jej myśli