Zagrycha

- Kelner! Butelkę wódki! - Kola, my rano niczego nie jedliśmy, weź jakąś zagrychę... - Kelner! Butelkę wódki z lodem!